గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ లో పాల్గొన్న బ్రహ్మర్షి శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరావు..

0
75

ఇటీవల సెలబ్రిటీలందరూ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ లో పాల్గొని చెట్ల యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ లో ప్రముఖ ప్రవచనకర్త బ్రహ్మర్షి శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరావు పాల్గొని మొక్కలను నాటారు.

ఈ సందర్బంగా చాగంటి మాట్లాడుతూ.. ‘చెట్లు పక్షులకు ఇతర జీవరాసులకు ఆవాసం. చెట్లు మన కంటికి సంతోషాన్ని మానసికోల్లాసాన్ని కలిగిస్తాయి. మీరూ మొక్కలను నాటండి.. మరో ముగ్గురుని నాటమని చెప్పండి గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ ఉద్యమం ఎంతో మహోన్నతమైనది.’ అంటూ చెట్ల ప్రాముఖ్యతను తెలిపారు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here